proposició resolució psc

El Grup Parlamentari Socialista va presentar a la mesa del Parlament de Catalunya una proposta de resolució que, ja acabat el període de presentació d’esmenes, serà substanciada davant la Comissió d’Interior.

Aquesta proposta de resolució tracta de la segona activitat als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals. Proposa solucions envers la regulació actual per tal d’evitar certes disfuncions i discriminacions per raó de discapacitat, donat que és obligat actualitzar i adequar tota la normativa a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com a la regulació europea en la matèria.

Donem les gràcies al Grup Parlamentari Socialista per presentar aquesta proposta de resolució que ara podrà ser debatuda i votada en comissió d’Interior. També volem agrair a la resta de partits que no hagin presentat esmenes i els encoratgen a que el seu vot sigui afirmatiu a l’aprovació de la proposta.

Proposició resolució PSC 1er full