Des de la creació de l’Associació i la nostre raó de ser no era un altre que la defensa de tots aquells membres del cos de LES POLICIES LOCALS, que tinguessin una malaltia, tant si aquesta era comuna o per accident laboral. I que com a conseqüència d’això havien sofert la incomprensible situació de ser acomiadats pel tan sols fet de patir una discapacitat i d’altre; era la representació als estaments públics exercint la representació dels seus afiliats en tot allò que els afectès.

En aquest afany de reclamar i fer respectar els nostres drets hem estat participant activament en moltes reunions amb Governs de municipis on hi havia una problemática amb el tema en qüestió.

De vegades per no tenir una Reglament desenvolupat ( tot hi ser un mandat imperatiu per la pròpia Llei 16/1991 de Policies Locals); d’altres, per assessorar en el seu desplegament.

Així ja són municipis com Barcelona, Figueres, Cerdanyola del Vallès, Palafrugell, L’Hospitalet de Llobregat… inclús companys de municipis de la resta de l’Estat com a Córdoba o Sevilla s’han posat en contacte amb noslatres perquè els ajudèssim.

Per tot això, volem transmetre que no ens aturarem fins què apliquin la Llei i els Tractats Internacionals ratificats pel Govern i què són d’aplicació directa per les vies que calguin.

Ja ho vaig dir una vegada però no em cansarè de repetir-ho: “Si hi ha una cosa per la qual val la pena lluitar és per la conquesta dels drets inherents a la dignitat humana”

Aviat tindreu més notícies al respecte, estem treballant perquè aquesta INJUSTICIA la sàpiguen a tot arreu!!